Samlevnad kapitel 32. 220.     Från sida 220 i den engelska utgåva.tillbaka

Broder G

Efter mötet samtalade vi med äldstebroder Starr. Saken gällde en engelsklärare för de högre klasserna. Vad gäller de lägre klassernas engelsklärare, är allt väl, men vi behöver väl kvalificerade undervisare på varje stadium, och vi hoppas, att äldstebroder Olsen kommer att finna antingen en man eller kvinna, som kan komma till Australien som fullgod lärare. Om bara G hade hållit sig i ordning, hade han varit rätt person. Men frågan är, om inte hans rykte kommer att gå före honom. Vi bara törs inte ta risken och anställa honom. Att han uppriktigt har ångrat sig, hyser jag inte tvivel om, och jag tror, att Herren har förlåtit honom. Men om han skulle avkrävas en förklaring, skulle han hamna på tunn is; så vad skall vi göra med G? Lämna honom därhän, ett offer för ruelse, och oduglig för resten av (221) livet? Jag begriper inte, vad som går att göra. Oh, för visdom från höjden! Oh, för råd från Den, som läser hjärtat som en öppen bok! Hur Satan letar efter själar, för att binda dem med sina helvetiska band, så att de inte klarar av arbetet och nära på ligger hjälplösa i hans händer. ”Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse.” {Markusevangeliet 14:38.} – Brev 13, 1892. (Skrivet fem år efter broder G:s obibliska äktenskaps ingående.)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.