Samlevnad kapitel 32. 221.     Från sida 221 i den engelska utgåva.tillbaka

Broder G

Inbjudan till ett annat land. Käre broder G! Upprepade gånger har jag tänkt på Dig. Hade jag känt mig fri, att använda mitt omdöme, skulle jag för länge sedan ha rått Dig till, att ändra vistelseort. Jag hade hoppats, att mina bröder skulle ha fått vishet från ovan, till att råda Dig till flytt. Om Du har något att göra, måste det göras snart. Vore Du i detta land [Australien], tror jag fullt och fast, att Du skulle uppleva, hur dörrarna öppnades för Dig, så att Du kunde vara ljusbärare ibland dem, som befinner sig i lögnens mörker.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.