Samlevnad kapitel 32. 221.     Från sida 221 i den engelska utgåva.tillbaka

Broder G

Hur skulle det vara, att komma till det här landet? Jag vädjar till Dig: Gör som Abraham gjorde, han bröt med omgivningen och gick åstad, utan att veta vart, och sökte ödmjukt vägledning. Kom hit till Australien, medan vi är här. Kom på egen risk. Du kommer att ha medel, om Du säljer gården, för resan hit. Sedan tror jag, att vägen till arbete kommer att öppnas, och måtte Herren vägleda Dig, så lyder min allvarliga önskan och uppriktiga bön...

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.