Samlevnad kapitel 40. 249.     Från sida 249 i den engelska utgåva.tillbaka

Ett Uttalande från Ellen och James White

[Eftersom uttalandet gjordes gemensamt av James och Ellen White, tyder allt på, att de uttryckta åsikterna ägde Ellen Whites fulla gillande.]

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.