Samlevnad kapitel 40. 249.     Från sida 249 i den engelska utgåva.tillbaka

Ett Uttalande från Ellen och James White

Återinsättande möjligt. Vad beträffar fallet med den förfördelade syster A. G., vill vi säga som svar på frågorna från J. H. W., att det är typiskt för flertalet fall, där personer har fallit i synd, såsom hennes make har gjort, att de inte förnimmer någon skuld. Dock gör somliga det, och återinsätts i församlingen, men först sedan de har förtjänat Guds folks förtroende genom oreserverad bekännelse och en tids uppriktig ånger. Det här fallet innefattar vanskligheter, som inte alltid förekommer, så vi önskar att lägga till endast detta:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.