Samlevnad kapitel 40. 249.     Från sida 249 i den engelska utgåva.tillbaka

Ett Uttalande från Ellen och James White

1. I fall, där det sjunde budet har överträtts och den skyldige inte visar äkta ånger, skall den förfördelade vara fri, att ta ut skilsmässa, om det är möjligt, utan att förvärra saker och ting för sig själv och barnen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.