Samlevnad kapitel 40. 250.     Från sida 250 i den engelska utgåva.tillbaka

Ett Uttalande från Ellen och James White

2. (250) I fall en skilsmässa skulle försätta den oskyldige och barnen i ett värre läge, känner vi inte till något Skriftställe, enligt vilket den oskyldige skulle fela, genom att fortsatt vara gift.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.