Samlevnad kapitel 40. 250.     Från sida 250 i den engelska utgåva.tillbaka

Ett Uttalande från Ellen och James White

3. Tid, ansträngning, bön, tålamod, tro och gudaktigt leverne kan åstadkomma förbättring. Att leva med någon, som har brutit äktenskapslöftet och är nedsölad av vanäran och skammen hos förbjuden kärlek, utan att inse det, gröper ur själen. Ändå är skilsmässa ett livslångt, hjärtekrossande sår. Gud förbarme Sig över den oskyldige parten! Äktenskap bör först omsorgsfullt övervägas, innan det ingås.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.