Samlevnad kapitel 40. 250.     Från sida 250 i den engelska utgåva.tillbaka

Ett Uttalande från Ellen och James White

4. Varför, ja, varför skulle män och kvinnor, som annars skulle gå att betrakta som respektabla och gudfruktiga samt kandidater till frälsning, sälja sig så billigt till Djävulen, såra sina närmaste, skämma ut sina familjer, utsätta saken för förebråelse och i slutändan hamna i helvetet? Gud vise misskund! Varför vägrar de brottsliga, att visa ånger i förhållande till det förfärliga hos överträdelsen, och fly till Kristus för nåd, och, så långt som möjligt, hela de skador de har åstadkommit?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.