Samlevnad kapitel 40. 250.     Från sida 250 i den engelska utgåva.tillbaka

Ett Uttalande från Ellen och James White

5. Men om de vägrar att göra, som de borde, och om den oskyldige har gett avkall på sin juridiska rätt till skilsmässa, genom att leva med den skyldige, sedan hans skuld har blivit känd, kan vi inte se, att synd skulle vila över den oskyldige, genom att förbli gift, och vederbörandes moraliska rätt, att överge hemmet, ter sig tvivelaktig, såvida inte den egna hälsan och det egna livet skulle allvarligt äventyras, genom att stanna kvar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.