Samlevnad kapitel 40. 250.     Från sida 250 i den engelska utgåva.tillbaka

Ett Uttalande från Ellen och James White

6. Liksom på Noas tid, är ett av vår tids tecken lidelsen för oövervägda och hastigt ingångna äktenskap. Satan ligger bakom detta. I fall Paulus förmådde, att fortsätta som ensamstående, och förorda detta åt andra, för att han och de i allt skulle vara Herrens, varför skulle då inte de, som också önskar att tillhöra Honom, liksom att undvika bekymren, prövningarna och det bittra lidandet så vanligt tillhörigt äktenskapets bild, imitera honom? Och vidare, om han fortsatte i sitt civilstånd, (251) och tordes förorda det till andra, arton århundraden senare, skulle det då inte vara ett berömvärt val för dem väntande på Människosonens ankomst, att vara som han, med mindre omisskännliga bevis för motsatsen skulle tyda på, att de förbättrade sin belägenhet, och därigenom än mer säkrade sin frälsning? Varför inte hela tiden vara på den säkra sidan, när så mycket står på spel? – The Review and Herald, den 24. mars, 1868.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.