Samlevnad kapitel 5. 40.     Från sida 40 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Fattigdom ingen synd. Om Du ingår i skaran utgörande världens ljus, skall det ljuset stråla i Ditt hem. Fattigdom har (41) varit Din lott, men det rådde Du inte för, och därmed syndade Du heller ej. Dock är Du den typen, som betraktar allting i för starka färger. Härvidlag har Du lärdomar att dra vid Jesu fötter; Du behöver förlita Dig mera på Jesus, och vara mindre ängslig; Du behöver hysa verklig tillit till Guds löften. Samtidigt är det meningen, att Du skall vara en Guds medarbetare, och förfina sinnet, för att Du må inlemma i skolningen och upplärningen av Dina barn en lugn anda, ett kärleksfullt hjärta. Därmed kommer Du att hos dem inympa rena målsättningar, [och] uppamma hos dem kärlek till det, som är ärligt och rent samt heligt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.