Samlevnad kapitel 5. 42.     Från sida 42 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Mödrar har skrivit brev till mig, vari de talat om sina prövningar i hemmet och bett om mina råd. Jag låter ett av de här fallen belysa många andra. Maken och fadern tror inte, och moderns samlade upplärning av barnen är därför desto vanskligare. Maken svär och förbannar henne, och lär barnen, att de skall strunta i hennes myndighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.