Samlevnad kapitel 5. 42.     Från sida 42 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

När hon försöker, att be med dem, träder han in i rummet och väsnas så mycket han kan, varvid han vräker ur sig förbannelser mot Gud och slungar ur sig fula ord om Bibeln. Hon är så förtvivlad, att själva livet är en enda tung börda. Vad gott kan hon uträtta? Vad gagnar det barnen, att hon stannar kvar hemma? Hon har uppriktigt känt en önskan om, att uträtta ett verk i Herrens vingård, och har trott det kanske skulle vara klokast, att lämna familjen, i stället för att vara kvar hos dem, när pappan nu hela tiden lär barnen, att de skall vanära och trotsa henne.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.