Samlevnad kapitel 5. 43.     Från sida 43 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Bekymmer i hemmet endast för Jesu öron. Undvik inte Dina plikter. Var missionär i hemmet varje dag. Undervisa inte Dina barn bara från det, att är de helt små, utan lär verkligen upp dem. Håll Dina barn i strama, men ändå vänliga, tyglar. Du skall inte bara (44) säga åt dem, vad de skall göra, utan, så långt det är möjligt, göra det trevligt för dem och så Din dyrbara säd i Jesu ande och anda. Bara för att Satan utnyttjar barnafadern, för att motverka Ditt arbete, skall Du inte tappa modet; ge inte upp striden. Föregå med gott exempel.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.