Samlevnad kapitel 5. 44.     Från sida 44 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Behandla alltid och under alla omständigheter Din make med vänlighet, och bind Dina barn till Ditt hjärta med kärlekens tåg. Det här är Ditt arbete; det här är den börda Du måste bära. Tala inte om bekymren i hemmet med någon, utom med Jesus; lägg dem i Hans händer.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.