Samlevnad kapitel 5. 45.     Från sida 45 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

(45) Vittna för Kristus. Ge prov på styrkan hos det kristna hoppet, som når bakom förhänget. Visa, att ankaret håller för Dig i alla lägen. Gör hemmet behagligt och fullt av glädje. Jesus - Du måste lita på Jesus varje ögonblick. Säkra Din kraft från Jesus. Han ger Dig det, som Du ber om i uppriktighet. Om Du söker Honom helhjärtat, kommer Du att finna Honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.