Samlevnad kapitel 5. 45.     Från sida 45 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Upp med mungiporna, klaga inte! Har Du tyckt, att Din lott varit hård, varpå Du har klagat och muttrat? Ta då till andra metoder, eftersom Du inte kommit någon vart hittills. Tala vänligt; var glad. Enär Du har Jesus som medhjälpare, brist ut i prisande sånger. När Du blir frestad och hånad, håna inte tillbaka; och bearbeta Dina barn, när ett enda av dem fortfarande inte tillhör Kristus. Så säden, den levande säden, på djupet i hjärtats mylla. Välj Dina ord med omsorg. Se Dig själv som Guds utvalde missionär, för att vara ljuset i huset.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.