Samlevnad kapitel 5. 46.     Från sida 46 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

(46) Jag upprepar: Det ingår inte i Guds uppgifter, att dra en mor bort från hennes man och hennes barn, för att hon skall syssla med sådant, som hon tycker är ett högre verk. Ta genast itu med plikterna, som ligger och väntar på Dig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.