Samlevnad kapitel 5. 46.     Från sida 46 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Kom ihåg, att Jesus känner till allt - varje sorg, varje ledsamhet; Han tänker inte låta Dig sjunka som en sten, ty Han håller armarna om Dig. Genom att verkligen vara tålmodig, vänlig, förbarmande, kan Du lysa upp hela grannskapet. Därmed har jag, min syster, besvarat Dina frågor. - Manuskript 9, 1868.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.