Samlevnad kapitel 5. 46.     Från sida 46 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Trygg i Guds löften. Det är livsviktigt, att Du vilar förtröstansfullt i Gud. Jag beklagar, att Du möter föga religiös uppmuntran på Din ort. Förvisso yttrar många gärna medlidsamma ord, men de har ingen tröst att ge den längtande, hungrande själ, som bär på blåmärken och sår, vilka behöver en helande balsam. Glöm aldrig, att Din Frälsare lever och regerar. Ditt (47) grepp om Guds löften måste vara starkt. Få är de sanna utbildarna i kristen tro.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.