Samlevnad kapitel 5. 47.     Från sida 47 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Gå aldrig, under några som helst omständigheter, med på, att ens synbarligen lämna den väg, som gjorts åt Herrens frälsta att gå längs. Var stadig, orubbligt hängiven den kristnes plikter och mot Din Gud....

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.