Samlevnad kapitel 5. 48.     Från sida 48 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

En kristen mors vittnesbörd. Nå, jag kan inte skriva mera till Dig nu. Om Du älskar Dina barns far, lev då en kristens liv alltid och under alla förhållanden. Hade Du gjort det, skulle Gud ha verkat å Dina vägnar. Men hur skall Herren kunna verka för Dig, när Du behagar Dig själv, och gör Din himmelske Fader ledsen?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.