Samlevnad kapitel 5. 39.     Från sida 39 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

En hustrus främsta plikt - mot sitt hushåll. Med det här textstället framför Dig, frågar jag: Av vilken orsak tillbringar Du Din tid i Battle Creek? Har Gud kallat Dig, att försumma Ditt hushåll? Nej, nej. Min syster, Herren har visat mig, att Du missförstår Din uppgift. Din man behöver Dig; Dina barn behöver sin mor. Du har lämnat stigen, där Jesus går före. Han säger till Dig: ”Följ Mig”, för Han tänker leda Dig i utförandet av Dina plikter i hushållet, vilka nu har blivit allvarligt lidande. Herren har inte med Sin röst uppmanat Dig till, att ha andra intressen, än Din makes och Era barns. Din främsta plikt gäller hushållet. Herrens Ande har inte gett Dig ett arbete, eller gjort Dig duglig till en uppgift, som strider mot Hans eget Ord....

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.