Samlevnad kapitel 5. 48.     Från sida 48 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Är Du en sådan, som begår misstag? Gå då till Jesus, och be Honom om förlåtelse, och tro på, att Han ger Dig den. ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” [Första Johannesbrevet 1:9]. Be Herren, att Han skall ha överseende med Dina snedsteg, och fröjda Dig sedan i Honom. Att sörja över Dina brister, hjälper Dig inte alls. Säg: ”Herre, jag lägger min hjälplösa själ på Dig, (49) och bara på Dig. Jag tänker inte oroa mig, ty Du har sagt: ’Bed och ni skall få”’. {Johannesevangeliet 16:24.} Tro på, att Du skall få. Tro på, att Din Frälsare är fylld av medkännande, fylld av ömsint förbarmande och kärlek. Låt inga smärre missöden oroa Dig. Herren tar hand om de små misstagen, för att Du inte skall begå de stora misstagen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.