Samlevnad kapitel 5. 49.     Från sida 49 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Jesus säger: ”den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut” [Johannesevangeliet 6:37]. Kör sedan, min syster, fienden på porten. Säg åt honom, att Du icke ämnar vanära Gud, genom att betvivla Hans förbarmande, Hans godhet, Hans kärlek. Resonera aldrig med Satan, ty han pratar lätt omkull vem som helst. Om, då denne uppsökte Adam och Eva, de hade upprepat Guds ord och yttrat: ”Han har sagt så, och jag tror på Honom, jag skall inte vanhedra Honom”, skulle de inte ha kommit på skam.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.