Samlevnad kapitel 5. 50.     Från sida 50 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Du säger, att Din make ännu inte har blivit omvänd till sanningen. Visa honom genom Ditt liv fördelen med, att ta Kristus på Hans ord. Du kan vinna Din man till Kristus med tålamod, förbarmande och vänlighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.