Samlevnad kapitel 5. 50.     Från sida 50 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Utförandet av plikter i hemmet. Se till, att Du utför även de enklaste plikter i vördnad för och kärlek till Gud, med trofasthet (51) och glatt humör. Gud tillkännager: ”Den som är trogen i smått är också trogen i stort” [Lukasevangeliet 16:10]. Utför troget Dina plikter i hemmet, och lägg sedan Dig själv i Guds ord, sägande: ”Jag låter Honom ta vård om min själ. Jag skall inte överta styret över mitt liv. Jag stannar kvar i Hans händer.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.