Samlevnad kapitel 5. 39.     Från sida 39 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Råd till en mor. Framför Dig ligger ett omfattande verk, en okränkbar, helig kallelse, att ge prov på Kristi nåds verkan i en trofast hustru och mor; att vara kärleksfull, tålmodig, vänlig, ehuru bestämd, i familjelivet; att lära Dig bra metoder och lägga Dig till med takt för upplärningen av Dina egna små, för att de skall hålla sig till Herrens väg. I egenskap av ett ödmjukt Guds barn, skall Du gå i Kristi skola; försök hela tiden, att förbättra Dina förmågor, så att Du utför det mest fulländade och grundläggande arbete hemmavid, både genom föreskrift och gott föredöme.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.