Samlevnad kapitel 5. 51.     Från sida 51 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Bara ett liv. Älta inte svårigheterna i livet som kristen. Tjata inte om Dina prövningar, för om Du gör det, kommer Du allt lättare att klaga på Gud. Tala om Kristi kärlek, inlemma den i hjärta och leverne. Var tacksam, att Herren har skonat Dig, att Du inte har avlidit, utan att ha förberett Dig på Ditt inträde i det himmelska riket, där det inte förekommer synd och sorg. Du har endast ett liv på Dig, för att fullkomna Din kristna karaktär. Om Du uppenbarar Guds nåd i Ditt sinnelag, om vänlighetens lag alltid styr Ditt ordval, om Du ständigt tackar Herren för Hans godhet mot Dig, bereder Du Dig på, att prisa Honom i hemmet ovan där. - Brev 72, 1903.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.