Samlevnad kapitel 5. 39.     Från sida 39 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Herren kommer att hjälpa Dig i det här arbetet; men i fall Du struntar i Din skyldighet som hustru och mor, och räcker bedjande fram händerna åt Herren, för att Han skall lägga ett annat arbete i dem, kan Du vara säker på, att Han inte kommer att säga emot Sig Själv; Han kommer att hänvisa Dig till Din plikt i hemmet. Om Du tror, att ett större och märkvärdigare verk har anförtrotts åt Dig, bedrar Du Dig själv. Genom att försumma Din man och Era barn för inbillade religiösa plikter, antingen deltagande på möten eller arbete för (40) andra, att ge Bibelläsningar eller delge andra budskap, gör Du tvärt emot Paulus’ inspirerade, vägledande ord till Titus.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.