Samlevnad kapitel 5. 40.     Från sida 40 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Frälsaren urskiljer ett värde och en värdighet hos varje själ tack vare den gudsbild, som den bär. Han dog, för att skänka Dina barn det eviga livets gåva. Han betraktar dem med gudomlig medkänsla. Deras själar går att frälsa för evigt liv, och de är precis lika dyrbara som andra själar. Herren manar Dig icke till, att försumma hem, make och barn.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.