Samlevnad kapitel 5. 40.     Från sida 40 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Han verkar aldrig på så vis, och kommer aldrig att göra det. Framför Din egen dörr har Du en liten täppa att ta hand om, och Gud kommer att hålla Dig ansvarig för det arbete, som Han har överlämnat åt Dig. Genom uppriktig bön och studium kan Du bli en klok husmor, Du kan bli varse Dina barns skilda karaktärsdrag och nogsamt notera deras uppförande. I hemmet går det att ha en liten skola, med Dig som lärarinna. Om Du från Herren söker visdom, för att förstå Dig på Hans väg, och hålla Dig till den, kommer Han att leda Dig, fast inte bort ifrån Ditt hem, utan åter till det.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.