Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 77.     Från sida 144 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Grundat på Johannesevangeliet 2:1-11.
Jesus började inte Sin verksamhet med, att utföra kraftgärningar inför Stora Rådet i Jerusalem. Vid ett bröllop i en liten galiléisk stad uppenbarade Han Sin sympati för människorna och Sin önskan, att främja deras lycka. I frestelsernas öken hade Han Själv druckit ur smärtans bägare. Nu trädde Han fram, för att ge människorna lyckans bägare, genom att lysa välsignelse och helgd över det mänskliga livets förhållanden.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.