Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 79.     Från sida 146 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Detta svar, avvisande som det kan förefalla, uttryckte ingen köld eller ohövlighet. Frälsarens sätt, att tilltala Sin mor på, var i överensstämmelse med seden i Österlandet. Det användes gentemot personer, som var berättigade till särskild aktning. Varje handling i Kristi jordiska liv stod i samklang med den föreskrift Han Själv gett: ”Hedra din far och din mor” (Andra Moseboken 20:12).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.