Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 79.     Från sida 146 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

På korset, i Sin sista ömhetsbetygelse mot Sin mor, tilltalade Jesus åter henne på detta sätt, i det att Han överlämnade henne i Sin mest älskade lärjunges vård. Både vid bröllopet i Kana och på korset var den kärlek, som fick uttryck i ton, blick och uppförande, en förklaring till Hans ord.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.