Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 79.     Från sida 147 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Vid Sitt besök i templet i Sin barndom, då hemligheten hos Hans livsverk började att avslöjas för Honom, hade Jesus sagt till Maria: ”Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?’” (Lukasevangeliet 2:49). Dessa ord anslog grundtonen i hela Hans liv och verksamhet. Allt måste underordnas Hans verk – återlösningens stora verk, vilket Han kommit i världen, för att fullborda. Nu upprepade Han lärdomen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.