Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 80.     Från sida 147 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Det fallna människosläktets enda hopp om återlösning finns i Kristus. Maria kunde finna frälsning endast genom Guds Lamm. I sig själv ägde hon ingen förtjänst. Hennes koppling till Jesus ställde henne inte i något annat andligt förhållande till Honom, än det, i vilket alla andra människor står. Detta är antytt i Frälsarens ord. Han framställde skillnaden mellan Sitt förhållande till henne såsom Människosonen och såsom Guds Son. Släktskapen dem emellan ställde henne på intet sätt på jämlik fot med Honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.