Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 80.     Från sida 148 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Vid dörröppningen stod det sex stora stenkrukor, och Jesus bad tjänarna, att fylla dessa med vatten. De gjorde så. Då sedan vin behövdes för omedelbart bruk, sade Han: ”’Ös nu upp och bär in det till värden.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.