Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 81.     Från sida 148 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Den gåva, som Kristus skänkte vid bröllopet, var symbolisk. Vattnet sinnebildar dopet till Hans död, vinet utgjutandet av Hans blod för världens synd. Vattnet, varmed krukorna fylldes, bars fram av människors händer, men Kristi ord allena kunde meddela det livgivande kraft. Det förhåller sig på samma sätt med de heliga riter, vilka hänsyftar på Frälsarens död. Det är endast genom Kristi kraft, verksam i tron, som de förmår att nära själen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.