Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 81.     Från sida 149 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Kristi ord bringade ett rikt förråd till festen. Likaså rikt är förrådet av Hans nåd, som kan utplåna människors orättfärdigheter samt förnya och underhålla själen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.