Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 77.     Från sida 144 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Från Jordan hade Jesus återvänt till Galiléen. I Kana, en liten stad ej långt från Nasaret, skulle det bli vigsel. Brudparet var släkt med Josef och Maria. Och Jesus, som visste om denna familjefest, begav Sig till Kana, där Han, tillika med Sina lärjungar, blev inbjuden till festen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.