Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 81.     Från sida 149 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Vid den första fest, som Jesus bevistade med Sina lärjungar, räckte Han dem den bägare, vilken symboliserade Hans verk för deras frälsning. Vid den sista aftonmåltiden räckte Han den åt dem igen, då Han instiftade den heliga åminnelsefest, genom vilken Hans död skulle förkunnas, till dess Han kommer (Första Korintierbrevet 11:26). Och då lärjungarna betogs av sorg över skilsmässan från sin Herre, tröstade Han dem med löftet om återförening, i det att Han sade:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.