Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 82.     Från sida 149 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

”Från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min Faders rike’” (Matteusevangeliet 26:29).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.