Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 82.     Från sida 149 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Det vin, som Kristus framställde vid bröllopet och det, som Han gav Sina lärjungar som symbol på Sitt eget blod, var den rena druvsaften. Härpå syftar profeten Jesaja, när han talar om det nya vinet i druvklasen och säger: ”’Fördärva den inte, det finns välsignelse i den’” (Jesaja 65:8).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.