Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 82.     Från sida 150 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Både i Gamla och Nya Testamentet används det äktenskapliga förhållandet som bild, för att framställa den innerliga och heliga förening, som äger rum mellan Kristus och Hans folk.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.