Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 83.     Från sida 150 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Bröllopsglädjen påminde Kristus om den fröjd Han skall erfara den dag, när Han för hem Sin brud till Faderns boningar och när de återlösta tillsammans med Återlösaren skall delta vid Lammets bröllop.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.