Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 83.     Från sida 150 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Kristi exempel i fråga om, att dela människornas intressen, borde följas av alla förkunnare av Hans ord och av alla mottagare av Hans nåds evangelium eller glada budskap. Vi bör ej avsäga oss allt sällskapligt umgänge. Vi skall inte avsöndra oss från andra. För att nå alla klasser, måste vi sammanträffa med dem, där de är. Sällan skall de uppsöka oss av egen vilja. Inte bara från predikstolen grips människohjärtan av den gudomliga sanningen. Det förekommer ett annat arbetsfält, anspråkslösare måhända, men fullt ut lika lovande. Man finner det i de fattigas hem och i de rikas boningar, vid den gästfries bord och där man är samlad till oskyldiga nöjen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.