Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 77.     Från sida 144 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Här sammanträffade Han med Sin mor, från vilken Han under någon tid varit skild. Maria hade hört, vad som tilldragit sig på Jordanstranden vid Hans dop. Nyheten hade nått Nasaret, och den hade hos henne framkallat minnet av händelser, som under många år legat gömda i hennes hjärta. Liksom folket i sin helhet, hade Maria blivit djupt gripen av Johannes Döparens budskap. Hon mindes livligt, vad som profeterades om honom vid hans födelse. Johannes’ band till Jesus återupplivade hennes hopp. Men ryktet hade även nått henne om Jesu hemlighetsfulla försvinnande till öknen, och hon plågades av dystra aningar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.