Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 78.     Från sida 145 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Vid vigseln i Kana återser hon Honom, den alltid ömme och plikttrogne sonen. Likväl är Han inte den samme. Hans anletsdrag är förändrade. De bär spår efter Hans strid i öknen, och ett nytt uttryck av höghet och makt bär vittnesbörd om Hans himmelska mission. Han är omgiven av en skara unga män, vilkas blickar vördnadsfullt följer Honom och som kallar Honom för mästare. Hans följeslagare berättar för Maria, vad de har sett och hört vid Hans dop och annorstädes. Och de slutar med att förklara: ”’Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit” (Johannesevangeliet 1:45).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.